CÔNG TY TNHH XƯỞNG GIẤY CHÁNH DƯƠNG
CHENG YANG PAPER MILL CO.,LTD
Lô số B-2-CN, đường D15, khu công nghiệp Mỹ Phước,
Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
(Address: Lot B-2-CN, D15 Street, My Phuoc Industrial Zone, My Phuoc Ward, Ben Cat, Binh Duong, Viet Nam)
Số điện thoại: (0274) 3558006-8

Giải pháp hóa đơn điện tử phát triển bởi Công ty Thái Sơn