Thông tư, Quyết định về hóa đơn điện tử

- Thông tư 32/2011/TT-BTC ban hành ngày 14/03/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

    Tải định dạng File PDF

    Tải định dạng File Word

- Công văn 2402/BTC-TCT ban hành ngày 23/02/2016 về việc hướng dẫn người mua ký số vào hóa đơn điện tử:

    Tải định dạng File PDF

 

CÔNG TY TNHH XƯỞNG GIẤY CHÁNH DƯƠNG
CHENG YANG PAPER MILL CO.,LTD
Lô số B-2-CN, đường D15, khu công nghiệp Mỹ Phước,
Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
(Address: Lot B-2-CN, D15 Street, My Phuoc Industrial Zone, My Phuoc Ward, Ben Cat, Binh Duong, Viet Nam)
Số điện thoại: (0274) 3558006-8

Giải pháp hóa đơn điện tử phát triển bởi Công ty Thái Sơn